Kontakt

Centrum Usług Niemieckich

ul. Górecka 32D, 43-430 Skoczów

tel. +48 602 850 701

centrumuslugniemieckich.pl

Oferta dla Klientów indywidualnych

- pomoc językowa w sprawach urzędowych i administracyjnych

- tworzenie pism w języku niemieckim

- reprezentacja przed urzędami i instytucjami w Niemczech za pośrednictwem prawników niemieckich

- wypełnianie formularzy, deklaracji, wniosków

- składanie wniosków o Kindergeld przez osoby uprawnione do reprezentacji na terenie Niemiec lub pomoc w samodzielnym złożeniu wniosku

- rozliczanie podatku dochodowego w Polsce i w Niemczech przez niemieckich i polskich doradców podatkowych

- pomoc w Niemczech: sprawy rozwodowe, alimentacyjne, prawo do opieki nad dziećmi, stwierdzenie nabycia spadku

- pomoc poszkodowanym w wypadkach na terenie Niemiec

- tłumaczenia przysięgłe dokumentów

* aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, wyroków rozwodowych

* dyplomów, świadectw, cv, zaświadczeń, świadectw pracy

* mandatów

* decyzji emerytalnych i rentowych

* dokumentacji medycznych

* dokumentów pojazdów sprowadzonych