Kontakt

Centrum Usług Niemieckich

ul. Górecka 32D, 43-430 Skoczów

tel. +48 602 850 701

centrumuslugniemieckich.pl

Oferta tłumaczeń specjalistycznych

- specjalistyczne tłumaczenia budowlane:

dokumentacje techniczne, obliczenia statyczne, certyfikaty energetyczne, oferty, dokumenty przetargowe

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń

- instrukcje montażu

- homologacje, dopuszczenia typu, deklaracje zgodności

- instrukcje BHP

-dokumentacje medyczne

- tłumaczenia przysięgłe dokumentów

* aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, wyroków rozwodowych

* dyplomów, świadectw, cv, zaświadczeń, świadectw pracy

* mandatów

* decyzji emerytalnych i rentowych

* dokumentacji medycznych

* dokumentów pojazdów sprowadzonych

 

Zapraszamy na naszą stronę www.bany-service.pl