Kontakt

Centrum Usług Niemieckich

ul. Górecka 32D, 43-430 Skoczów

tel. +48 602 850 701

centrumuslugniemieckich.pl

Oferta dla firm

- prawo polskie i niemieckie – doradztwo prawne i podatkowe

- usługi budowlane w Niemczech – skuteczna pomoc w specyficznej problematyce przedsiębiorców

- powstanie zakładu podatkowego w Niemczech (Betriebsstätte)

- płaca minimalna w Niemczech – Mindestlohn – informacja i pomoc w świadczeniu usług zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o wynagrodzeniu minimalnym

- pozorowana samodzielność gospodarcza w Niemczech – uświadomienie zagrożeń

- rejestracja podatkowa w Niemczech

- składanie wniosków o Freistellungsbescheinigung (zaświadczenie wymagane przez kontrahenta w branży budowlanej)

- rejestracja w kasie urlopowej SOKA-BAU

- pomoc w oddelegowaniu pracowników i przedsiębiorców do Niemiec (A1)

- pomoc w rozliczaniu transakcji transgranicznych

- pomoc w wypełnianiu wszelkiego rodzaju formularzy i deklaracji

- wsparcie w sprawach urzędowych i administracyjnych, pomoc językowa

- tworzenie pism, obsługa korespondencji handlowej w języku niemieckim

- wsparcie językowe w negocjacjach handlowych

- reprezentacja przed niemieckimi urzędami i instytucjami za pośrednictwem prawników niemieckich oraz zastępstwo prawne i procesowe

- tłumaczenia specjalistyczne:

* prawno-ekonomiczne

* handlowe

* urzędowe

* techniczne

* materiałów promocyjnych, stron internetowych, folderów reklamowych

- polisy ubezpieczeniowe (OC firmy, ubezpieczenia pracownicze grupowe, wyjazdowe, komunikacyjne, majątkowe, itp.)